Nesta última sesión realizámola somentes o alumnado e o titor. Comezamos coa actividade de repaso e certamente foi moi sinxelo para o alumnado lembrar o que se fixo ao longo do curso e deixaron a súa pegada persoal no mural común de aprendizaxes. Non fumos capaces de ver o video de Oxfam, pero achegámonos aos ODS coa axuda do video de Roi e María. Acto seguido pasamos a falar de voluntariado e escoitamos as experiencias do profesorado de outros centros e a min preguntáronme sobre a experiencia no Sáhara (tamén lles falei das miñas viaxes a Cabo Verde). Parámonos a ver as ONGD galegas que aparecen na aula virtual e fixemos grupos de dous para realizar a parte final do traballo (non sen antes rematar o Quiz de Repaso). Para esta fase práctica de creación decidimos facela en parellas e empregar Tik Tok. Cada parella escolleu a súa ONGD e ao finalizar a sesión enviaron os seus traballos para publicalos na web.