Manuela | O pasdo 30 de xaneiro tivemos o terceiro obradoiro con AGARESO. Desta vez tratamos o tema das noticias falsas ou bulos. No obradoiro aprendemos a diferenciar e identificar unha noticia real dunha falsa e fixemos uns vídeos desmentindo algúns bulos.