No último obradoiro do curso en #epdlab o alumnado analizou as razóns para facer voluntariado, así como levou a cabo a análise de diferentes ONGs e institucións relacionadas con dita labor social e de benestar. Lembran, como non, que unha das mellores razóns para facer voluntariado é sentirse ben cun mesmo ou mesma. Neste obradoiro recibimos, ademais, feedback do noso alumnado sobre o que foi este proxecto anual.