Loading...
BLOG 2017-10-26T19:23:32+00:00
803, 2020

DI NON AOS PREXUÍZOS

8 Marzo, 2020|Categorías: Blog, Colectivos Culturais, Comunidades, Escola, IES Pintor Colmeiro, Medios, Racismo e Xenofobia, Sen categorizar, Sociedade|

Atención, pregunta: Que estereotipos racistas están presentes e arraigados na nosa sociedade? Como vemos a realidade que nos rodea? Que prexuízos están xa asentados e xeran actitudes discriminatorias?

A todas estas cuestións démoslle resposta no noso quinto obradoiro do EpdLab. Comezamos aclarando as nocións de racismo e xenofobia para centrarnos posteriormente nos prexuízos existentes na sociedade con respecto ao pobo xitano e analizar certas novas nas que aparecen borrosas certas palabras. En pequenos grupos e cunha pequena dose de imaxinación, vimos que cada unha das noticias relacionada coa poboación xitana ten una linguaxe xornalística propia.

Despois pasamos a comentar algúns programas de telerrealidade que contribúen a perpetuar estes estereotipos. A partir da nosa reflexión e coa axuda de María e Moisés, confrontamos as nosas emocións e ideas coa representacións que fan os medios e puxémonos mans a obra para crear slogans que […]

203, 2020

Obradoiro 5: xitanofobia.

2 Marzo, 2020|Categorías: Animación, Blog, Colectivos Culturais, Racismo e Xenofobia|

O mes de febreiro falamos de racismo. Neste caso, centrámonos nun colectivo específico como é o das persoas xitanas. Este obradoiro facémolo como peche do bloque sobre “estereotipos, prexuízos e racismo” e dende hai uns anos realizámolo centrándonos nas persoas xitanas quen, pese a formar parte da nosa sociedade, teñen que cargar con moitos estereotipos que a miúdo se reforzan nos medios de comunicación.

Para isto valémonos de diferentes materiais da Fundación Secretariado Gitano. Traballamos con eles a partir da empatía e da educación emocional. Falamos bastante nesta sesión de como te fai sentir ou como te sentirías en diferentes situacións. Para nós é un traballo interesante porque habitualmente todas as sesión traballamos en grupos e son bastante ruidosas pero, neste caso, traballamos con un maior silencio e buscamos a concentración individual.

Cando na segunda parte do obradoiro retomamos […]

1802, 2020

Prexuízos e minorías culturais.17.02.2020 IES Illa de Ons

18 Febreiro, 2020|Categorías: Blog, Colectivos Culturais, IES Illa de Ons, Interculturalidade|

1. For the birds. PIXAR
Despois de ver a curta iniciase unha posta en común para trocaren ideas sobre o contido como metáfora das relacións humanas. As alumnas e alumnos interveñen para reconstruír o acontecido e relacionar o mesmo co comportamento dos seres humanos, como un exemplo do mecanismo da discriminación.
Raza, racismo e xenofobia: Roi fai brevemente unha distinción de cada un dos conceptos.

2. Proxéctanse diapositivas para explorar os propios sentimentos en relación con diferentes testemuñas de persoas obxecto de discriminación que fan unha declaración e aparecen desenfocadas. Trátase de escribir cada persoa aquilo que lle suxiren as diapositivas.

3. Como o anterior, mais con persoas que conseguen os seus obxectivos, para falar daquilo que precisaron para logralo.

4. […]

DI NON AOS PREXUÍZOS

Atención, pregunta: Que estereotipos racistas están presentes e arraigados na nosa sociedade? Como vemos a realidade que nos rodea? Que prexuízos están xa asentados e xeran actitudes discriminatorias?

A todas estas cuestións démoslle resposta no noso quinto obradoiro do EpdLab. Comezamos aclarando as nocións de racismo e xenofobia para centrarnos posteriormente nos prexuízos existentes na sociedade con respecto ao pobo xitano e analizar certas novas nas que aparecen borrosas certas palabras. En pequenos grupos e cunha pequena dose de imaxinación, vimos que cada unha das noticias relacionada coa poboación xitana ten una linguaxe xornalística propia.

Despois pasamos a comentar algúns programas de telerrealidade que contribúen a perpetuar estes estereotipos. A partir da nosa reflexión e coa axuda de María e Moisés, confrontamos as nosas emocións e ideas coa representacións que fan os medios e puxémonos mans a obra para crear slogans que […]

Obradoiro 5: xitanofobia.

O mes de febreiro falamos de racismo. Neste caso, centrámonos nun colectivo específico como é o das persoas xitanas. Este obradoiro facémolo como peche do bloque sobre “estereotipos, prexuízos e racismo” e dende hai uns anos realizámolo centrándonos nas persoas xitanas quen, pese a formar parte da nosa sociedade, teñen que cargar con moitos estereotipos que a miúdo se reforzan nos medios de comunicación.

Para isto valémonos de diferentes materiais da Fundación Secretariado Gitano. Traballamos con eles a partir da empatía e da educación emocional. Falamos bastante nesta sesión de como te fai sentir ou como te sentirías en diferentes situacións. Para nós é un traballo interesante porque habitualmente todas as sesión traballamos en grupos e son bastante ruidosas pero, neste caso, traballamos con un maior silencio e buscamos a concentración individual.

Cando na segunda parte do obradoiro retomamos […]

2 Marzo, 2020|Categorías: Animación, Blog, Colectivos Culturais, Racismo e Xenofobia|

Prexuízos e minorías culturais.17.02.2020 IES Illa de Ons

1. For the birds. PIXAR
Despois de ver a curta iniciase unha posta en común para trocaren ideas sobre o contido como metáfora das relacións humanas. As alumnas e alumnos interveñen para reconstruír o acontecido e relacionar o mesmo co comportamento dos seres humanos, como un exemplo do mecanismo da discriminación.
Raza, racismo e xenofobia: Roi fai brevemente unha distinción de cada un dos conceptos.

2. Proxéctanse diapositivas para explorar os propios sentimentos en relación con diferentes testemuñas de persoas obxecto de discriminación que fan unha declaración e aparecen desenfocadas. Trátase de escribir cada persoa aquilo que lle suxiren as diapositivas.

3. Como o anterior, mais con persoas que conseguen os seus obxectivos, para falar daquilo que precisaron para logralo.

4. […]

18 Febreiro, 2020|Categorías: Blog, Colectivos Culturais, IES Illa de Ons, Interculturalidade|