Neste obradoiro falamos das favelas do Salvador, da política e dos perigos que hai nese país por causa das bandas organizadas. Chamounos moito a atención os embarazados nas nenas por violacións por homes próximos a elas ou familiares e a  prohibición do aborto.

Deseguido, fixemos unha gravación do noso centro ensinándolle aos nenos e nenas do Salvador como é o noso día a día no Instituto e démonos conta da sorte que temos.