O primeiro obradoiro do Epdlab centrouse na importancia da educación. Reflexionamos sobre como condicionaria a vida futura non ter acceso ao ensino para a continuación coñecer datos sobre a porcentaxe de nenos e nenas que non teñen acceso a ese dereito, vendo, ademais, que o mapa dos países cunha porcentaxe alta de rapazada que non vai á escola coincide cos países onde hai maior porcentaxe de pobreza.
Despois, en pequenos grupos, demos propostas sobre como mellorar o ensino e que foi o máis importante que aprendemos na escola.
Finalizamos o obradoiro propoñendo lemas sobre a importancia da educación e sacamos fotos para ilustrar ese lema.