Neste quinto obradoiro tratamos o consumo responsable, o medio ambiente e a contrapublicidade. Falamos do consumo en exceso de auga, de cantos litros fan falla para fabricar a nosa roupa, da explotación textil e do pouco que cuidan do noso planeta as grandes empresas como Coca-cola, Nestle, etc. Tamén nós debemos deixar a nosa pegada ecolóxica.