Como continuación ao xa traballado no Hackaton, no obradoiro 5 seguimos a ver como a sostibilidade e o coidado do medio ambiente é algo de todes. Ás veces non nos paramos a pensar en todas as opcións que temos como consumidores.
Gracias rapazada unha vez máis por demostrarnos que sodes o futuro!!!