Neste cuarto obradoiro falamos sobre a República Dominicana, a súa situación xeográfica, capital, clima e moitos outros datos de interés como a súa pobreza e falta de acceso a sanidade e a educación. A través dunha videocarta enterámonos de moitos dos gustos e hábitos da rapazada da nosa idade.

Para finalizar fixemos nós tamén, a modo de resposta, unha Vídeocarta para o Batey La Balsa en República Dominicana.