Para o noso segundo obradoiro de EpDLab centrámonos nos bulos e nos discursos de odio. O importante é ler de forma crítica a información que nos chega porque non sempre é obxectiva, independentemente de onde se publique. Os bulos non son cousa nova: os romanos xa facían uso deles para amañar as eleccións.

A outra idea central do día foron os discursos de odio e como se emprega a subxectividade para chegar ao público desexado. Unha imaxe non debera ter máis dunha lectura pero por desgraza vemos como se empregan para promover os intereses duns poucos. Temos que pensar a onde nos poden levar tales discursos de odio. #stopbulos #discursosdeodionon

Para rematar, o alumnado fixo a dobraxe dun video empregando a App MadLipz con mensaxes para loitar contra os discursos de odio.