A forma na que interpretamos a realidade depende de como nola conten. Por iso hoxe estivemosaprendendo a identificar bulos e discursos de odio e a usar o móbil para neutralizalos.