Exercicio con imaxes animadas ou efectos visuais para promover a cooperación, o voluntariado e o traballo das ONGD’s.