Neste obradoiro falamos de cooperación e do importante que é a labor que se fai en cooperación. E nós témolo claro: ca,biando vidas, cambias vidas!