Meme realizado no Hackathon 2021 a modo de conclusións da actividade #SoNósPodemosCambiarOFuturo​. Máis en epdlab.gal