Preparando videos que viaxarán ata a República Dominaca, para La Balsa.

Coñecimos como é a forma de vida no batey La Balsa e tentaremos contestar ás súas preguntas cos nosos videos.