Mural dixital que recolle os resultados da avaliación colectiva da aprendizaxe feita durante o último obradoiro de EpDLab, en xuño de 2020.

Hecho con Padlet