Neste obradoiro descubrimos que nos medios de comunicación existe a discriminación por sexo, tendo homes e mulleres o seu rol. E no caso destas últimas, moitas veces é ser obxecto, mesmo decorativo. Fixemos unha serie de memes, aquí podedes ver algún.