Viana, polas súas características de illamento, precisa abrirse ao mundo, coñecer outras realidades sociais e culturais. Hoxe comunicámonos cunha escola amiga de El Salvador, a escola da Illa de Montecristo. É o obradoiro das videocartas!!