O xénero é unha cuestión cultural, e de aí derivan os roles de xénero. Se pensamos en homes fortes e mulleres sensibles seguiremos asignándolles roles relacionados coas características que lles impoñemos. Pero hai mulleres FORTES e homes SENSIBLES, e que guai !!! Neste obradoiro analizamos como a sociedade vai construíndo a homes e mulleres en base a uns moldes e como podemos mudar esa construción.

#epdlab