Traballamos na análise de publicacións xornalísticas e na linguaxe empregada nelas ao falar sobre as persoas inmigrantes. Estas son as nosas reflexións e recomendacións en forma de Meme.