Miguel e Iago G. Na xornada do 21 de decembro, a terceira de Epdlab, estivemos coñecendo os diferentes tipos de realidade que se dan nos medios de comunicación e incluso na nosa vida cotiá, e chegamos á conclusión de que todas as noticias son subxectivas, xa que tan só son obxectivas para as persoas que coinciden con esa mesma idea ou argumento.

Para rematar, tamén  os introducimos no pensamento racista, observamos os diferentes e innumerbles casos de racismo que se dan en España, ademais dos prexuízos ben insertados na sociedade.