No tema da igualdade, parece mentira, pero todavia percíbense diferenzas na educación familiar nos nenos e nas nenas. A través das películas tiveron ocasión de ver os roles sexistas que a sociedade ten establecidos. Coa dobraxe divertíronse moito e espertaron ó tema dende a actividade.