Os alumnos tiveron ocasión de ver cales son os prexuízos que marcan aos colectivos minoritarios. A través da análise de diferentes noticias, tiveron a oportunidade de coñecer como a prensa nos da unha visión subxetiva e parcial dos feitos.