Exercicio de remix audiovisual con imaxes Creative Commons sobre sustentabilidade e medio ambiente.