moi interesante poder calcular as pegadas ecoloxicas, para concienciar aos alumnos que non solo se recicla mal é contamina senon a nosa forma de vida con todo tipo de caprichos fai que se precise mais dun mundo para poder levala a cabo( 2,5 mundos)