Este programa educativo permite ao alumnado traballar en tres liñas importantes: a cooperación entre as persoas como eixo dunha educación en valores, a análise da actualidade e as novas tecnoloxías.