A nosa resposta aos prexuízos que se agochan na expresión “GALLEGO, en el sentido más peyorativo del término” (https://youtu.be/HPgWFmnxDHk)