Os centros reunidos, de Viana do Bolo, A Guarda, Ames, Boiro e Silleda, trazaron as estratexias a seguir nesta segunda edición do programa. O IES Carlos Casares de Viana estivo representado por Ovidio Villar, Vicedirector, quen valorou moi positivamente este encontro, e participou, tamén, na avaliación da pasada edición.