Por que o ron se vende como o obxecto de desexo dun corpo espido de muller? Por que a Coca Cola se vende como pasaporte á felicidade, cando a súa produción implica destruír o manto acuífero de tantas zonas (nomeadamente pobres, coma Mexico ou Salvador)? Un interesante documental ó respecto é este de Metrópolis (RTVE)IMG_20160412_145714

A continuación, e coa ferramente Canva, cada quen púxose a facer o seu propio exemplo.