Reflexionamos cómo as diferenzas se teñen empregado para discriminar segundo xénero, raza ou lugar de procedencia e empregamos unha ferramena, o Vine, para denunciar o que creemos que non está ben. A través de curtas de 7 segundos, cunha mirada crítica e humorística reivindicamos a igualdade de sexos, razas e procedencias varias.

 

Ver máis Vines do IES O Milladoiro