, poñémonos en movemento cara o noso obxectivo: ilusionar ao noso alumnado co uso das TICs como un medio ao seu alcance para coñecerse mellor a si mesmos e para entender dende outras perspectivas e desmontando prexuízos a sociedade na que se desenvolven. Empredemos un nova vía de aprendizaxe, unha aprendizaxe por proxectos e colaborativa!!!